Een nieuwe duurzame wijk en een landschapspark op de vroegere NAVO-site

Het Richtplan van Aanleg Defensie definitief goedgekeurd door de Brusselse regering

Gepubliceerd op 14 mei 2024

 

Een stedelijke ontwikkeling langs de Leopold III-laan in combinatie met een landschapspark tussen begraafplaatsen en Woluweveld. De grijze NZ-lijn is de grens tussen het Brussels en het Vlaams gewest.
Een stedelijke ontwikkeling langs de Leopold III-laan in combinatie met een landschapspark tussen begraafplaatsen en Woluweveld. De grijze NZ-lijn is de grens tussen het Brussels en het Vlaams gewest. — © XDGA-architecten
Het RPA Defensie legt de grote lijnen vast voor de nieuwe stedelijke invulling van de site van 90 hectare die zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Evere en de stad Brussel.

De Defensie-site is strategisch gelegen op de grens tussen het Brussels en het Vlaams gewest. De site bevindt zich te midden van uitgestrekte bedrijfszones, de begraafplaatsen van Brussel, Evere en Schaarbeek en het Woluweveld. Na de verhuis van het hoofdkwartier van Defensie zal er ongeveer 75 hectare vrijkomen. Dat biedt een unieke kans om dit stadsdeel op een vernieuwende en duurzame wijze te herontwikkelen. Met het oog daarop hebben perspective.brussels (voor het Brussels gewest) en het Departement Omgeving (voor het Vlaams gewest) samen een scenario uitgetekend.

Een locatie met heel wat mogelijkheden

Perspective werkte een Richtplan van Aanleg (RPA) uit, dat de strategische en verordenende richtlijnen vastlegt voor de stedelijke en de landschappelijke ontwikkeling. Dit in samenwerking met een multidisciplinair team, bestaande uit het architectenbureau XDGA, de landschapsarchitecten van Michel Desvigne Paysagistes, Tractebel en E-biom.

Het is de bedoeling om er een nieuwe dichte stadswijk tot stand te brengen en een ruim grootstedelijk park aan te leggen, als nieuwe groene long voor het noordoosten van Brussel. Deze beboste omgeving zal op een ecologische manier worden ontwikkeld en toegankelijk zijn voor de buurtbewoners, wandelaars en fietsers.

Het RPA beoogt 4 grote doelstellingen:

  • De open ruimten in het gebied tot hun recht laten komen en met elkaar verbinden door een grootstedelijk landschapspark van meer dan 45 hectare (waarvan 15 hectare op Brussels grondgebied) aan te leggen.
  • Vorm geven aan een grootstedelijk netwerk voor actieve mobiliteit met nieuwe verbindingen tussen de Groene Wandeling en de fiets-GEN-routes.
  • Een nieuwe duurzame en gemengde wijk langs de Leopold III-laan tot stand brengen, gebaseerd op een groene omgeving van hoge kwaliteit.
  • De economische dynamiek in dit gebied, dat dankzij zijn ligging tussen de Europese Wijk en de luchthaven zeer aantrekkelijk is, consolideren en versterken. Er wordt een volledige mix van bestemmingen vooropgesteld, met economische activiteiten, voorzieningen, diensten, winkels en horecazaken.

Een vruchtbare en vernieuwende samenwerking

Het Brussels Gewest en Vlaams Gewest hebben voor de uitwerking van deze gemeenschappelijke visie op een vernieuwende en voorbeeldige manier samengewerkt. Er werden samenwerkingsakkoorden opgemaakt tussen de betrokken gewestelijke en federale actoren. Parallel met de uitwerking van het Richtplan van Aanleg (RPA) werd door Departement Omgeving een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt.

In mei 2021 werden de grote lijnen van de gemeenschappelijke visie voorgelegd aan de Brusselse en Vlaamse regering.

Het uitgewerkte RPA-ontwerp en GRUP-ontwerp werden in de zomer van 2023 in eerste lezing goedgekeurd door de Vlaamse en de Brusselse regering en vervolgens aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het Brussels openbaar onderzoek had plaats van 20 oktober tot 22 december 2023. Bewoners en geïnteresseerden konden met hun vragen ook terecht bij een tijdelijk infopunt in de wijk. De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie gaf op haar beurt een advies over het ontwerp op 25 maart 2024.

Met deze tweede en definitieve goedkeuring kan het RPA binnenkort ook in voege treden (15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Meer info