Jobs

Als dynamische Brusselse organisatie voor het algemeen belang is Perspective regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers om ons te helpen de stad van morgen te verbeteren. We verwelkomen ook stagiairs.

  Vacatures

  Vacatures

  Net zoals de andere openbare instellingen werft Perspective contractuele en statutaire medewerkers aan:

  •  voor contractuele medewerkers wordt de selectieprocedure intern via het platform jobs.perspective.brussels georganiseerd,
  •  voor statutaire medewerkers wordt de selectie georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid.

  De procedure om te solliciteren of om een spontane sollicitatie in te dienen, wordt georganiseerd via ons platform jobs.perspective.brussels. Deze procedure is verplicht om in onze aanwervingsdatabank opgenomen te worden.

  Stages

  Stages

  Perspective wil zijn competenties en passie voor Brussel delen en het kennisniveau van de studenten helpen verhogen.

  We ontvangen het hele jaar door stagiaires uit verschillende richtingen: architectuur, stedenbouw, geografie, economie, statistiek, maar ook communicatie, journalistiek …

  Een stage in het kader van een opleiding wordt geregeld door middel van een stageovereenkomst. De selectieprocedure wordt intern via het platform jobs.perspective.brussels georganiseerd,

  Alle kandidaatstellingen moeten via het platform jobs.perspective.brussels gebeuren, opdat deze verwerkt worden en in aanmerking komen.

  Buitenlands diploma

  Buitenlands diploma

  Als je jouw diploma in het buitenland hebt behaald, heb je een Belgisch gelijkwaardigheidsattest nodig om bij Perspective te kunnen werken.
  Als je diploma niet in het Frans is en je wilt deelnemen aan een Franstalige aanwervingsprocedure, moet je bij de selectie een taalcertificaat artikel 7 kunnen voorleggen.

  Als je diploma door een buitenlandse onderwijsinstelling werd afgeleverd (met uitzondering van de Benelux-landen), moet je controleren of je een gelijkwaardigheidsattest nodig hebt. Voor de Benelux-landen heb je geen gelijkwaardigheidsattest nodig, tenzij de baan een specifieke studierichting vereist.

  Welke soort gelijkwaardigheid heb je nodig?

  Gelijkwaardigheid van studieniveaus

  Als de vacature slechts een algemeen diploma vereist, is een gelijkwaardigheid van niveaus voldoende. (bijv. masterniveau)

  Specifieke gelijkwaardigheid

  Als de vacature een diploma met een specifieke studierichting vereist, is een specifieke gelijkwaardigheid verplicht. (bijv. master in de rechten)

   

  Waar kan je een aanvraag voor gelijkwaardigheid indienen? 

  Contact

  Externe links