Bestaand gebruik van terreinen en gebouwen (SitEx)

In het kader van de wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) werd Perspective belast met de inventarisatie van  het bestaand gebruik van gronden en gebouwen in het hele Gewest.


  © adobestock

  Wat is SitEx?

  Wat is SitEx?

  SitEx is een representatieve inventaris van het bestaand gebruik van het Brussels grondgebied. Deze inventaris is een databank waarin het gebruik van alle percelen en gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geregistreerd: woningen, winkels, kantoren, voorzieningen, economische activiteiten, doorlatende oppervlakken, enzovoort. SitEx is de referentietool waarop het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) is gebaseerd. Voor de wijzigingen in het GBP is een volledige update van de SitEx essentieel.

  Actualisering

  SitEx, tussen actualisering, innovatie en projectie

  Om de SitEx te actualiseren heeft Perspective een hybride methode ontwikkeld, waarbij bestaande gegevensbanken, terreinobservaties en nieuwe benaderingen zullen worden gecombineerd en zowel interne middelen en institutionele partners worden gemobiliseerd.

  Zodra de gegevens zijn verzameld, maakt de nieuwe SitEx uiteenlopende analyses mogelijk, bijvoorbeeld inzake veranderingen in bebouwingsdichtheid, waterdoorlatende gebieden en de geografische verdeling van verschillende functies in de stad.

  Deze SitEx komt tot stand in samenwerking met heel wat gewestelijke partners, waaronder Leefmilieu Brussel, hub.brussels, Paradigm, urban.brussels, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Brussel Huisvesting, Brussel Fiscaliteit en ook de Brusselse gemeenten.

  Contact