Openbare ruimten

Openbare ruimten zijn een onmisbare hefboom voor de leefkwaliteit in de stad.


  © perspective.brussels (cyruspâques)
  Brussels Grand Départ 2019 - De Brouckèreplein
  Brussels Grand Départ 2019 - De Brouckèreplein
  © visit.brussels - Eric Danhier
  Belliardstraat
  Belliardstraat
  © visit.brussels - Sophie Voituron

  Beschrijving

  perspective.brussels ontwikkelt tools om de openbare ruimten en hun invloed op de sociale cohesie te versterken.

  Openbare ruimten spelen een cruciale rol in het stadsleven. Het zijn plaatsen van leven, ontmoeting, uitwisseling en ondersteunen het samenleven.

  Zoals vermeld in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), bepaalt de openbare ruimte mee de leefkwaliteit. Ze beïnvloedt de aantrekkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de inwoners, mensen die er werken, bezoekers en bedrijven die er zich wensen te vestigen. Structurerend, multifunctioneel en toegankelijk voor iedereen, draagt de openbare ruimte bij tot het unieke karakter van een stad en komt ze tegemoet aan de behoeften van brede waaier aan gebruikers.

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vier interventiethema's in dit domein bepaald:

  • de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte
  • de toename van de openbare ruimte in dichtbebouwde wijken;
  • de aanleg van groene ruimten in wijken met een tekort daaraan;
  • de versterking van de structurerende rol van de gewestelijke openbare ruimten.

  Om deze doelstellingen te realiseren, heeft perspective.brussels meerdere tools ontwikkeld:

  Daarnaast heeft de bouwmeester maître architecte (BMA) de brochure [ESPACE · PUBLIEK] gepubliceerd. Volgens hem zijn de mobiliteit, luchtkwaliteit, veiligheid en groenvoorzieningen essentieel geworden voor de Brusselaars die zich zorgen maken over de levenskwaliteit in de stad.

  Contact

  Publicaties

  [ ESPACE · PUBLIEK ]

  10 ONTWERPTIPS VOOR DE GEWONE STRAAT

  2019
  bouwmeester maître architecte (BMA)
  Downloaden