Pyblik en de gids voor publieke ruimte in Brussel

]pyblik[ is een programma dat de knowhow en deskundigheid op het vlak van publieke ruimte in Brussel centraliseert.

  Gids voor publieke ruimte in Brussel
  Gids voor publieke ruimte in Brussel
  © ]pyblik[

  Beschrijving

  Het programma ]pyblik[ is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat in 2007 werd gelanceerd met het oog op het bundelen van de kennis rond openbare ruimten. Het initiatief ontluikt in twee delen:

  • een opleidingscentrum dat voordrachten en themadagen omtrent het onderwerp openbare ruimte aanbiedt;
  • een kenniscentrum dat een bibliografie, publicaties en presentaties ter beschikking stelt.

  ]pyblik[ is niet alleen bestemd voor de operationele actoren (gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren, beheerders,etc.) en de ontwerpers belast met de inrichting van de openbare ruimten, maar ook voor alle gebruikers ervan.

  Gids

  Gids voor publieke ruimte in Brussel

  De Gids voor publieke ruimte in Brussel, opgesteld door ]pyblik[, bevat een stand van zaken van de openbare ruimten op basis van de specifieke kenmerken van het Brussels grondgebied.

  De Gids voor publieke ruimte in Brussel is een richtinggevend instrument. Verschillende benaderingen worden samengebracht en vormen een prospectieve visie op de Brusselse openbare ruimten.

  Om de kwaliteit van de openbare ruimten te verbeteren, legt de gids een aantal principes vast. Het doel is om op het hele Brusselse grondgebied met dezelfde zorg voor kwaliteit in te grijpen, met telkens aandacht gaat naar de specifieke context.

  Contact